PUBLICATIONS

Browse through over scientific publications by CA2DM staff, students, collaborators, and partners.

1217 entries « 1 of 25 »

2020

Xu, Haomin; Xi, Shibo; Li, Jing; Liu, Shikai; Lyu, Pin; Yu, Wei; Sun, Tao; Qi, Dong-Chen; He, Qian; Xiao, Hai; Lin, Ming; Wu, Jishan; Zhang, Jia; Lu, Jiong

Chemical design and synthesis of superior single-atom electrocatalystsvia in situpolymerization Journal Article

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 8 (34), pp. 17683-17690, 2020, ISSN: 2050-7488.

Abstract | Links | BibTeX

Lian, Xu; Ma, Zhirui; Zhang, Zhonghan; Yang, Jinlin; Liu, Yuan; Gu, Chengding; Guo, Rui; Wang, Yanan; Ye, Xin; Sun, Shuo; Zheng, Yue; Ding, Honghe; Hu, Jun; Cao, Xu; Mao, Hongying; Zhu, Junfa; Li, Shuzhou; Chen, Wei

Alkali metal storage mechanism in organic semiconductor of perylene-3,4,9, 10-tetracarboxylicdianhydride Journal Article

APPLIED SURFACE SCIENCE, 524 , 2020, ISSN: 0169-4332.

Links | BibTeX

Han, Yingmei; Nickle, Cameron; Zhang, Ziyu; Astier, Hippolyte P A G; Duffin, Thorin J; Qi, Dongchen; Wang, Zhe; del Barco, Enrique; Thompson, Damien; Nijhuis, Christian A

Electric-field-driven dual-functional molecular switches in tunnel junctions Journal Article

NATURE MATERIALS, 19 (8), pp. 843+, 2020, ISSN: 1476-1122.

Abstract | Links | BibTeX

Yu, Wei; Wang, Zishen; Zhao, Xiaoxu; Wang, Junyong; Herng, Tun Seng; Ma, Teng; Zhu, Zhiyu; Ding, Jun; Eda, Goki; Pennycook, Stephen J; Feng, Yuan Ping; Loh, Kian Ping

Domain Engineering in ReS(2)by Coupling Strain during Electrochemical Exfoliation Journal Article

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 30 (31), 2020, ISSN: 1616-301X.

Abstract | Links | BibTeX

Verzhbitskiy, Ivan A; Kurebayashi, Hidekazu; Cheng, Haixia; Zhou, Jun; Khan, Safe; Feng, Yuan Ping; Eda, Goki

Controlling the magnetic anisotropy in Cr(2)Ge(2)Te(6)by electrostatic gating Journal Article

NATURE ELECTRONICS, 3 (8), pp. 460+, 2020, ISSN: 2520-1131.

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Junyong; Zhou, Yong Justin; Xiang, Du; Ng, Shiuan Jun; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki

Polarized Light-Emitting Diodes Based on Anisotropic Excitons in Few-Layer ReS2 Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (32), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Wu, Kunze; Zhang, Lei; Yuan, Yifei; Zhong, Linxin; Chen, Zhongxin; Chi, Xiao; Lu, Hao; Chen, Zehong; Zou, Ren; Li, Tingzhen; Jiang, Chengyu; Chen, Yongkang; Peng, Xinwen; Lu, Jun

An Iron-Decorated Carbon Aerogel for Rechargeable Flow and Flexible Zn-Air Batteries Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (32), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Tang, Chi Sin; Yin, Xinmao; Zeng, Shengwei; Wu, Jing; Yang, Ming; Yang, Ping; Diao, Caozheng; Feng, Yuan Ping; Breese, Mark B H; Chia, Elbert E M; Venkatesan, Thirumalai; Chhowalla, Manish; Ariando, Ariando; Rusydi, Andrivo; Wee, Andrew T S

Interfacial Oxygen-Driven Charge Localization and Plasmon Excitation in Unconventional Superconductors Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (34), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Zambare, Rahul S; Dhopte, Kiran B; Nemade, Parag R; Tang, Chuyang Y

Effect of oxidation degree of GO nanosheets on microstructure and performance of polysulfone-GO mixed matrix membranes Journal Article

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 244 , 2020, ISSN: 1383-5866.

Abstract | Links | BibTeX

Song, Shaotang; Guo, Na; Li, Xinzhe; Li, Guangwu; Haketa, Yohei; Telychko, Mykola; Su, Jie; Lyu, Pin; Qiu, Zhizhan; Fang, Hanyan; Peng, Xinnan; Li, Jing; Wu, Xinbang; Li, Ying; Su, Chenliang; Koh, Ming Joo; Wu, Jishan; Maeda, Hiromitsu; Zhang, Chun; Lu, Jiong

Real-Space Imaging of a Single-Molecule Monoradical Reaction Journal Article

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 142 (31), pp. 13550-13557, 2020, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Dingguan; Yang, Ming; Arramel, ; Wu, Jishan; Wee, Andrew T S

Thermally Induced Chiral Aggregation of Dihydrobenzopyrenone on Au(111) Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12 (31), pp. 35547-35554, 2020, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Chang; Akhgar, Golrokh; Collins, James L; Hellerstedt, Jack; Tan, Cheng; Wang, Lan; Adam, Shaffique; Fuhrer, Michael S; Edmonds, Mark T

Quantum Transport in Air-Stable Na3Bi Thin Films Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12 (31), pp. 35542-35546, 2020, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Velicky, Matej; Rodriguez, Alvaro; Bousa, Milan; V, Andrey Krayev; Vondracek, Martin; Honolka, Jan; Ahmadi, Mahdi; Donnelly, Gavin E; Huang, Fumin; Abruna, Hector D; Novoselov, Kostya S; Frank, Otakar

Strain and Charge Doping Fingerprints of the Strong Interaction between Monolayer MoS2 and Gold Journal Article

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, 11 (15), pp. 6112-6118, 2020, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Costa, Mariana C F; Parra, Gustavo G; Larrude, Dunieskys R G; Fechine, Guilhermino J M

Screening effect of CVD graphene on the surface free energy of substrates Journal Article

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 22 (29), pp. 16672-16680, 2020, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX

Cui, Xueping; Sun, Lulu; Zeng, Yan; Hao, Yang; Liu, Yanpeng; Wang, Dong; Yi, Yuanping; Loh, Kian Ping; Zheng, Jian; Liu, Yunqi

Visualization of Crystallographic Orientation and Twist Angles in Two-Dimensional Crystals with an Optical Microscope Journal Article

NANO LETTERS, 20 (8), pp. 6059-6066, 2020, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Shi, Yanmeng; Xu, Shuigang; Yang, Yaping; Slizovskiy, Sergey; Morozov, Sergey V; Son, Seok-Kyun; Ozdemir, Servet; Mullan, Ciaran; Barrier, Julien; Yin, Jun; Berdyugin, Alexey I; Piot, Benjamin A; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Fal'ko, Vladimir I; Novoselov, Kostya S; Geim, A K; Mishchenko, Artem

Electronic phase separation in multilayer rhombohedral graphite Journal Article

NATURE, 584 (7820), pp. 210+, 2020, ISSN: 0028-0836.

Abstract | Links | BibTeX

Trushin, Maxim; Sarkar, Soumya; Mathew, Sinu; Goswami, Sreetosh; Sahoo, Prasana; Wang, Yan; Yang, Jieun; Li, Weiwei; MacManus-Driscoll, Judith L; Chhowalla, Manish; Adam, Shaffique; Venkatesan, T

Evidence of Rotational Frohlich Coupling in Polaronic Trions Journal Article

PHYSICAL REVIEW LETTERS, 125 (8), 2020, ISSN: 0031-9007.

Abstract | Links | BibTeX

Yam, Kah-Meng; Guo, Na; Jiang, Zhuoling; Li, Shulong; Zhang, Chun

Enhancing Reactivity of SiC-Supported Graphene by Engineering Intercalated Metal Atoms at the Interface Journal Article

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 124 (33), pp. 18126-18131, 2020, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Arramel, ; Xie, Aozhen; Yin, Xinmao; Tang, Chi Sin; Mahyuddin, Muhammad Haris; Hettiarachchi, Chathuranga; Sandan, Muhammad Fauzi; Yoshizawa, Kazunari; Dang, Cuong; Birowosuto, Muhammad Danang; Wee, Andrew Thye Shen; Rusydi, Andrivo

Electronic and Optical Modulation of Metal-Doped Hybrid Organic-Inorganic Perovskites Crystals by Post-Treatment Control Journal Article

ACS APPLIED ENERGY MATERIALS, 3 (8), pp. 7500-7511, 2020, ISSN: 2574-0962.

Abstract | Links | BibTeX

Leng, Kai; Fu, Wei; Liu, Yanpeng; Chhowalla, Manish; Loh, Kian Ping

From bulk to molecularly thin hybrid perovskites Journal Article

NATURE REVIEWS MATERIALS, 5 (7), pp. 482-500, 2020, ISSN: 2058-8437.

Abstract | Links | BibTeX

Xu, Zai-Quan; Mendelson, Noah; Scott, John A; Li, Chi; Abidi, Irfan H; Liu, Hongwei; Luo, Zhengtang; Aharonovich, Igor; Toth, Milos

Charge and energy transfer of quantum emitters in 2D heterostructures Journal Article

2D MATERIALS, 7 (3), 2020, ISSN: 2053-1583.

Abstract | Links | BibTeX

Verzhbitskiy, Ivan A; Voiry, Damien; Chhowalla, Manish; Eda, Goki

Disorder-driven two-dimensional quantum phase transitions in LixMoS2 Journal Article

2D MATERIALS, 7 (3), 2020, ISSN: 2053-1583.

Abstract | Links | BibTeX

Pozo-Zamudio, Del O; Genco, A; Schwarz, S; Withers, F; Walker, P M; Godde, T; Schofield, R C; Rooney, A P; Prestat, E; Watanabe, K; Taniguchi, T; Clark, C; Haigh, S J; Krizhanovskii, D N; Novoselov, K S; I, Tartakovskii A

Electrically pumped WSe2-based light-emitting van der Waals heterostructures embedded in monolithic dielectric microcavities Journal Article

2D MATERIALS, 7 (3), 2020, ISSN: 2053-1583.

Abstract | Links | BibTeX

Deng, Jiefang; Miriyala, Venkata Pavan Kumar; Zhu, Zhifeng; Fong, Xuanyao; Liang, Gengchiau

Voltage-Controlled Spintronic Stochastic Neuron for Restricted Boltzmann Machine With Weight Sparsity Journal Article

IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, 41 (7), pp. 1102-1105, 2020, ISSN: 0741-3106.

Abstract | Links | BibTeX

Linardy, Eric; Trushin, Maxim; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki

Electro-Optic Upconversion in van der Waals Heterostructures via Nonequilibrium Photocarrier Tunneling Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (29), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Naradipa, Muhammad Avicenna; Xie, Aozhen; Arramel, ; Yin, Xinmao; Tang, Chi Sin; Sahdan, Muhammad Fauzi; Asmara, Teguh Citra; Dang, Cuong; Birowosuto, Muhammad Danang; Wee, Andrew Thye Shen; Rusydi, Andrivo

Spin Correlated-Plasmons at Room Temperature Driven by Electronic Correlations in Lead-Free 2D Hybrid Organic-Inorganic Perovskites Journal Article

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 124 (26), pp. 14272-14278, 2020, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Yiyuan; Liu, Yu-Fei; Gui, Xin; Xiang, Cheng; Zhou, Hui-Bin; Hsu, Chuang-Han; Lin, Hsin; Chang, Tay-Rong; Xie, Weiwei; Jia, Shuang

Bond-breaking induced Lifshitz transition in robust Dirac semimetal VAl3 Journal Article

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 117 (27), pp. 15517-15523, 2020, ISSN: 0027-8424.

Abstract | Links | BibTeX

Fu, Wei; Zhao, Xiaoxu; Wang, Ke; Chen, Zhi; Leng, Kai; Fu, Deyi; Song, Peng; Wang, Hai; Deng, Longjiang; Pennycook, Stephen J; Zhang, Gang; Peng, Bo; Loh, Kian Ping

An Anomalous Magneto-Optic Effect in Epitaxial Indium Selenide Layers Journal Article

NANO LETTERS, 20 (7), pp. 5330-5338, 2020, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Zhu, Rui; Zhang, Wen; Shen, Wei; Wong, Ping Kwan Johnny; Wang, Qixing; Liang, Qijie; Tian, Zhen; Zhai, Ya; Qiu, Cheng-wei; Wee, Andrew T S

Exchange Bias in van der Waals CrCl3/Fe3GeTe2 Heterostructures Journal Article

NANO LETTERS, 20 (7), pp. 5030-5035, 2020, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Yang, Tong; Zhou, Jun; Song, Ting Ting; Shen, Lei; Feng, Yuan Ping; Yang, Ming

High-Throughput Identification of Exfoliable Two-Dimensional Materials with Active Basal Planes for Hydrogen Evolution Journal Article

ACS ENERGY LETTERS, 5 (7), pp. 2313-2321, 2020, ISSN: 2380-8195.

Abstract | Links | BibTeX

Yadav, Rajesh Kumar; Aneesh, J; Sharma, Rituraj; Bera, Santu Kumar; Maji, Tuhin Kumar; Karmakar, Debjani; Loh, K P; V, Adarsh K

Ultrafast direct charge transfers mediated modification of third order nonlinear optical response in Sb2Se3-Au core shell nanorods Journal Article

APPLIED PHYSICS LETTERS, 117 (3), 2020, ISSN: 0003-6951.

Abstract | Links | BibTeX

Thompson, Damien; del Barco, Enrique; Nijhuis, Christian A

Design principles of dual-functional molecular switches in solid-state tunnel junctions Journal Article

APPLIED PHYSICS LETTERS, 117 (3), 2020, ISSN: 0003-6951.

Abstract | Links | BibTeX

Wu, Jing; Liu, Yanpeng; Liu, Yi; Cai, Yongqing; Zhao, Yunshan; Ng, Hong Kuan; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Zhang, Gang; Qiu, Cheng-Wei; Chi, Dongzhi; Neto, Castro A H; Thong, John T L; Loh, Kian Ping; Hippalgaonkar, Kedar

Large enhancement of thermoelectric performance in MoS2/h-BN heterostructure due to vacancy-induced band hybridization (vol 117, pg 13929, 2020) Journal Article

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 117 (30), pp. 18127, 2020, ISSN: 0027-8424.

Links | BibTeX

Plumadore, Ryan; Ezzi, Mohammed Al M; Adam, Shaffique; Luican-Mayer, Adina

Moire patterns in graphene-rhenium disulfide vertical heterostructures Journal Article

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 128 (4), 2020, ISSN: 0021-8979.

Abstract | Links | BibTeX

Li, H; Hanus, R; Polanco, C A; Zeidler, A; Koblmueller, G; Koh, Y K; Lindsay, L

GaN thermal transport limited by the interplay of dislocations and size effects Journal Article

PHYSICAL REVIEW B, 102 (1), 2020, ISSN: 2469-9950.

Abstract | Links | BibTeX

Xiong, Ting; Zhu, Mingke; Zhang, Yaoxin; Lee, Wee Siang Vincent; Yu, Zhi Gen; Xue, Junmin

Interlayer Engineering of MnO2 with High Charge Density Bi3+ for High Rate and Stable Aqueous Supercapacitor Journal Article

BATTERIES & SUPERCAPS, 3 (6), pp. 519-526, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Li, Chen; Lin, Wang; Yue, Peng; Xuewei, Feng; Sarkar, Soumya; Sifan, Li; Bochang, Li; Liang, Liu; Kaizhen, Han; Xiao, Gong; Jingsheng, Chen; Yan, Liu; Genquan, Han; Ang, Kah-Wee

A van der Waals Synaptic Transistor Based on Ferroelectric Hf0.5Zr0.5O2 and 2D Tungsten Disulfide Journal Article

ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS, 6 (6), 2020, ISSN: 2199-160X.

Abstract | Links | BibTeX

Chua, Rebekah; Yang, Jing; He, Xiaoyue; Yu, Xiaojiang; Yu, Wei; Bussolotti, Fabio; Wong, Ping Kwan Johnny; Loh, Kian Ping; Breese, Mark B H; Goh, Kuan Eng Johnson; Huang, Yu Li; Wee, Andrew T S

Can Reconstructed Se-Deficient Line Defects in Monolayer VSe2 Induce Magnetism? Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (24), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Li, Zejun; Zhang, Xiuying; Zhao, Xiaoxu; Li, Jing; Herng, Tun Seng; Xu, Haomin; Lin, Fanrong; Lyu, Pin; Peng, Xinnan; Yu, Wei; Hai, Xiao; Chen, Cheng; Yang, Huimin; Martin, Jens; Lu, Jing; Luo, Xin; Neto, Castro A H; Pennycook, Stephen J; Ding, Jun; Feng, Yuanping; Lu, Jiong

Imprinting Ferromagnetism and Superconductivity in Single Atomic Layers of Molecular Superlattices Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (25), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Luong-Van, E K; Madanagopal, T T; Rosa, V

Mechanisms of graphene influence on cell differentiation Journal Article

MATERIALS TODAY CHEMISTRY, 16 , 2020, ISSN: 2468-5194.

Abstract | Links | BibTeX

Li, Xing; Qiao, Jingsi; Quek, Su Ying; Loh, Kian Ping

The Origin of Dual Emission in Antiparallel-Stacked Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks Journal Article

ACS MATERIALS LETTERS, 2 (6), pp. 654-657, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Gou, Jian; Kong, Longjuan; He, Xiaoyue; Huang, Yu Li; Sun, Jiatao; Meng, Sheng; Wu, Kehui; Chen, Lan; Wee, Andrew Thye Shen

The effect of moire superstructures on topological edge states in twisted bismuthene homojunctions Journal Article

SCIENCE ADVANCES, 6 (23), 2020, ISSN: 2375-2548.

Abstract | Links | BibTeX

Avsar, A; Ochoa, H; Guinea, F; Ozyilmaz, B; Wees, Van B J; Vera-Marun, I J

Colloquium: Spintronics in graphene and other two-dimensional materials Journal Article

REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 92 (2), 2020, ISSN: 0034-6861.

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Qiong; Chen, Zhongxin; Tao, Weijian; Zhu, Haiming; Zhong, Linxin; Wang, Fuxian; Zou, Ren; Lei, Yongqian; Liu, Cuibo; Peng, Xinwen

Edge activation of an inert polymeric carbon nitride matrix with boosted absorption kinetics and near-infrared response for efficient photocatalytic CO(2)reduction Journal Article

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 8 (23), pp. 11761-11772, 2020, ISSN: 2050-7488.

Abstract | Links | BibTeX

Li, Jiahan; Yuan, Chao; Elias, Christine; Wang, Junyong; Zhang, Xiaotian; Ye, Gaihua; Huang, Chaoran; Kuball, Martin; Eda, Goki; Redwing, Joan M; He, Rui; Cassabois, Guillaume; Gil, Bernard; Valvin, Pierre; Pelini, Thomas; Liu, Bin; Edgar, James H

Hexagonal Boron Nitride Single Crystal Growth from Solution with a Temperature Gradient Journal Article

CHEMISTRY OF MATERIALS, 32 (12), pp. 5066-5072, 2020, ISSN: 0897-4756.

Abstract | Links | BibTeX

Kwon, Ki Chang; Zhang, Yishu; Wang, Lin; Yu, Wei; Wang, Xiaojie; Park, In-Hyeok; Choi, Hwa Seob; Ma, Teng; Zhu, Ziyu; Tian, Bingbing; Su, Chenliang; Loh, Kian Ping

In-Plane Ferroelectric Tin Monosulfide and Its Application in a Ferroelectric Analog Synaptic Device Journal Article

ACS NANO, 14 (6), pp. 7628-7638, 2020, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Griffin, Eoin; Mogg, Lucas; Hao, Guang-Ping; Kalon, Gopinadhan; Bacaksiz, Cihan; Lopez-Polin, Guillermo; Zhou, T Y; Guarochico, Victor; Cai, Junhao; Neumann, Christof; Winter, Andreas; Mohn, Michael; Lee, Jong Hak; Lin, Junhao; Kaiser, Ute; V, Irina Grigorieva; Suenaga, Kazu; Ozyilmaz, Barbaros; Cheng, Hui-Min; Ren, Wencai; Turchanin, Andrey; Peeters, Francois M; Geim, Andre K; Lozada-Hidalgo, Marcelo

Proton and Li-Ion Permeation through Graphene with Eight-Atom-Ring Defects Journal Article

ACS NANO, 14 (6), pp. 7280-7286, 2020, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Wu, Jing; Liu, Yanpeng; Liu, Yi; Cai, Yongqing; Zhao, Yunshan; Ng, Hong Kuan; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Zhang, Gang; Qiu, Cheng-Wei; Chi, Dongzhi; Neto, Castro A H; Thong, John T L; Loh, Kian Ping; Hippalgaonkar, Kedar

Large enhancement of thermoelectric performance in MoS2/h-BN heterostructure due to vacancy -induced band hybridization Journal Article

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 117 (25), pp. 13929-13936, 2020, ISSN: 0027-8424.

Abstract | Links | BibTeX

Su, Jie; Telychko, Mykola; Song, Shaotang; Lu, Jiong

Triangulenes: from Precursor Design to On-Surface Synthesis and Characterization Journal Article

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 59 (20), pp. 7658-7668, 2020, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Guo, Rui; Zheng, Yue; Hu, Zehua; Zhang, Jialin; Han, Cheng; Longhi, Elena; Barlow, Stephen; Marder, Seth R; Chen, Wei

Surface Functionalization of Black Phosphorus with a Highly Reducing Organoruthenium Complex: Interface Properties and Enhanced Photoresponsivity of Photodetectors Journal Article

CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 26 (29, SI), pp. 6576-6582, 2020, ISSN: 0947-6539.

Abstract | Links | BibTeX

1217 entries « 1 of 25 »