PUBLICATIONS

699 entries « 1 of 14 »

2017

Zhang, Cheng-Long ; Xu, Su-Yang ; Wang, C M; Lin, Ziquan ; Du, Z Z; Guo, Cheng ; Lee, Chi-Cheng ; Lu, Hong ; Feng, Yiyang ; Huang, Shin-Ming ; Chang, Guoqing ; Hsu, Chuang-Han ; Liu, Haiwen ; Lin, Hsin ; Li, Liang ; Zhang, Chi ; Zhang, Jinglei ; Xie, Xin-Cheng ; Neupert, Titus ; Hasan, Zahid M; Lu, Hai-Zhou ; Wang, Junfeng ; Jia, Shuang

Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP Journal Article

Nat. Phys., 13 (10), pp. 979–+, 2017, ISSN: 1745-2473, (WOS:000412181200019).

Abstract | Links | BibTeX

Xi, Wang ; Kong, Fang ; Yeo, Joo Chuan ; Yu, Longteng ; Sonam, Surabhi ; Dao, Ming ; Gong, Xiaobo ; Lim, Chwee Teck

Soft tubular microfluidics for 2D and 3D applications Journal Article

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 114 (40), pp. 10590–10595, 2017, ISSN: 0027-8424, (WOS:000412130500048).

Abstract | Links | BibTeX

Du, Wei ; Wang, Tao ; Chu, Hong-Son ; Nijhuis, Christian A

Highly efficient on-chip direct electronic-plasmonic transducers Journal Article

Nat. Photonics, 11 (10), pp. 623–+, 2017, ISSN: 1749-4885, (WOS:000412108900013).

Abstract | Links | BibTeX

Hanakata, Paul Z; Rodin, A S; Carvalho, Alexandra ; Park, Harold S; Campbell, David K; Castro Neto, A H

Two-dimensional square buckled Rashba lead chalcogenides Journal Article

Phys. Rev. B, 96 (16), pp. 161401, 2017, ISSN: 2469-9950, (WOS:000412055900003).

Abstract | Links | BibTeX

Basu, Tanmoy ; Som, Tapobrata

Probing local work function of electron emitting Si-nanofacets Journal Article

Appl. Surf. Sci., 418 , pp. 340–345, 2017, ISSN: 0169-4332, (WOS:000404490200049).

Abstract | Links | BibTeX

Yin, Xinmao ; Wang, Qixing ; Cao, Liang ; Tang, Chi Sin ; Luo, Xin ; Zheng, Yujie ; Wong, Lai Mun ; Wang, Shi Jie ; Quek, Su Ying ; Zhang, Wenjing ; Rusydi, Andrivo ; Wee, Andrew T S

Tunable inverted gap in monolayer quasi-metallic MoS2 induced by strong charge-lattice coupling Journal Article

Nat. Commun., 8 , pp. 486, 2017, ISSN: 2041-1723, (WOS:000409997500020).

Abstract | Links | BibTeX

Datta, Subhadeep ; Cai, Yongqing ; Yudhistira, Indra ; Zeng, Zebing ; Zhang, Yong-Wei ; Zhang, Han ; Adam, Shaffique ; Wu, Jishan ; Loh, Kian Ping

Tuning magnetoresistance in molybdenum disulphide and graphene using a molecular spin transition Journal Article

Nat. Commun., 8 , pp. 677, 2017, ISSN: 2041-1723, (WOS:000411526700022).

Abstract | Links | BibTeX

Jones, Gareth W; Bahamon, Dario Andres ; Castro Neto, Antonio H; Pereira, Vitor M

Quantized Transport, Strain-Induced Perfectly Conducting Modes, and Valley Filtering on Shape-Optimized Graphene Corbino Devices Journal Article

Nano Lett., 17 (9), pp. 5304–5313, 2017, ISSN: 1530-6984, (WOS:000411043500019).

Abstract | Links | BibTeX

Avsar, Ahmet ; Tan, Jun Y; Luo, Xin ; Khoo, Khoong Hong ; Yeo, Yuting ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Quek, Su Ying ; Ozyilmaz, Barbaros

van der Waals Bonded Co/h-BN Contacts to Ultrathin Black Phosphorus Devices Journal Article

Nano Lett., 17 (9), pp. 5361–5367, 2017, ISSN: 1530-6984, (WOS:000411043500027).

Abstract | Links | BibTeX

Geng, Dechao ; Zhao, Xiaoxu ; Chen, Zhongxin ; Sun, Weiwei ; Fu, Wei ; Chen, Jianyi ; Liu, Wei ; Zhou, Wu ; Loh, Kian Ping

Direct Synthesis of Large-Area 2D Mo2C on In Situ Grown Graphene Journal Article

Adv. Mater., 29 (35), pp. 1700072, 2017, ISSN: 0935-9648, (WOS:000410762400003).

Abstract | Links | BibTeX

Ma, Qiong ; Xu, Su-Yang ; Chan, Ching-Kit ; Zhang, Cheng-Long ; Chang, Guoqing ; Lin, Yuxuan ; Xie, Weiwei ; Palacios, Tomas ; Lin, Hsin ; Jia, Shuang ; Lee, Patrick A; Jarillo-Herrero, Pablo ; Gedik, Nuh

Direct optical detection of Weyl fermion chirality in a topological semimetal Journal Article

Nat. Phys., 13 (9), pp. 842–+, 2017, ISSN: 1745-2473, (WOS:000409235100015).

Abstract | Links | BibTeX

Avsar, Ahmet ; Tan, Jun Y; Kurpas, Marcin ; Gmitra, Martin ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Fabian, Jaroslav ; Ozyilmaz, Barbaros

Gate-tunable black phosphorus spin valve with nanosecond spin lifetimes Journal Article

Nat. Phys., 13 (9), pp. 888–+, 2017, ISSN: 1745-2473, (WOS:000409235100023).

Abstract | Links | BibTeX

Saleem, Umar ; Permatasari, Fitri A; Iskandar, Ferry ; Ogi, Takashi ; Okuyama, Kikuo ; Darma, Yudi ; Zhao, Meng ; Loh, Kian Ping ; Rusydi, Andrivo ; Coquet, Philippe ; Birowosuto, Muhammad Danang ; Wang, Hong

Surface Plasmon Enhanced Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dot Emission by Single Bismuth Telluride Nanoplates Journal Article

Adv. Opt. Mater., 5 (17), pp. 1700176, 2017, ISSN: 2195-1071, (WOS:000408849400006).

Abstract | Links | BibTeX

Grasseschi, D; Bahamon, D A; Maia, F C B; Castro Neto, A H; Freitas, R O; de Matos, C J S

Oxygen impact on the electronic and vibrational properties of black phosphorus probed by synchrotron infrared nanospectroscopy Journal Article

2D Mater., 4 (3), pp. 035028, 2017, ISSN: 2053-1583, (WOS:000407632000002).

Abstract | Links | BibTeX

Hipolito, F; Pereira, Vitor M

Second harmonic spectroscopy to optically detect valley polarization in Journal Article

2D Mater., 4 (3), pp. 039501, 2017, ISSN: 2053-1583, (WOS:000403656300001).

Abstract | Links | BibTeX

Okada, Yoshinori ; Shiau, Shiue-Yuan ; Chang, Tay-Rong ; Chang, Guoqing ; Kobayashi, Masaki ; Shimizu, Ryota ; Jeng, Horng-Tay ; Shiraki, Susumu ; Kumigashira, Hiroshi ; Bansil, Arun ; Lin, Hsin ; Hitosugi, Taro

Quasiparticle Interference on Cubic Perovskite Oxide Surfaces Journal Article

Phys. Rev. Lett., 119 (8), pp. 086801, 2017, ISSN: 0031-9007, (WOS:000408125300002).

Abstract | Links | BibTeX

Gogoi, Pranjal Kumar ; Hu, Zhenliang ; Wang, Qixing ; Carvalho, Alexandra ; Schmidt, Daniel ; Yin, Xinmao ; Chang, Yung-Huang ; Li, Lain-Jong ; Sow, Chorng Haur ; Neto, Castro A H; Breese, Mark B H; Rusydi, Andrivo ; Wee, Andrew T S

Oxygen Passivation Mediated Tunability of Trion and Excitons in MoS2 Journal Article

Phys. Rev. Lett., 119 (7), pp. 077402, 2017, ISSN: 0031-9007, (WOS:000407719400012).

Abstract | Links | BibTeX

Kenry, ; Geldert, Alisha ; Liu, Yanpeng ; Loh, Kian Ping ; Lim, Chwee Teck

Nano-bio interactions between carbon nanomaterials and blood plasma proteins: why oxygen functionality matters Journal Article

NPG Asia Mater., 9 , pp. e422, 2017, ISSN: 1884-4049, (WOS:000407959700004).

Abstract | Links | BibTeX

Tian, Binbing ; Tang, Wei ; Leng, Kai ; Chen, Zhongxin ; Tan, Sherman Jun Rong ; Peng, Chengxin ; Ning, Guo-Hong ; Fu, Wei ; Su, Chenliang ; Zheng, Guangyuan Wesley ; Loh, Kian Ping

Phase Transformations in TiS2 during K Intercalation Journal Article

ACS Energy Lett., 2 (8), pp. 1835–1840, 2017, ISSN: 2380-8195, (WOS:000407771500018).

Abstract | Links | BibTeX

Xiao, K J; Carvalho, A; Neto, Castro A H

Defects and oxidation resilience in InSe Journal Article

Phys. Rev. B, 96 (5), pp. 054112, 2017, ISSN: 2469-9950, (WOS:000407777600001).

Abstract | Links | BibTeX

Yang, Tieshan ; Lin, Han ; Zheng, Xiaorui ; Loh, Kian Ping ; Jia, Baohua

Tailoring pores in graphene-based materials: from generation to applications Journal Article

J. Mater. Chem. A, 5 (32), pp. 16537–16558, 2017, ISSN: 2050-7488, (WOS:000407641200005).

Abstract | Links | BibTeX

Li, Xin ; Guan, Cao ; Hu, Yating ; Wang, John

Nanoflakes of Ni-Co LDH and Bi2O3 Assembled in 3D Carbon Fiber Network for High-Performance Aqueous Rechargeable Ni/Bi Battery Journal Article

ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (31), pp. 26008–26015, 2017, ISSN: 1944-8244, (WOS:000407540400038).

Abstract | Links | BibTeX

Chen, Xiaoping ; Roemer, Max ; Yuan, Li ; Du, Wei ; Thompson, Damien ; del Barco, Enrique ; Nijhuis, Christian A

Molecular diodes with rectification ratios exceeding 10(5) driven by electrostatic interactions Journal Article

Nat. Nanotechnol., 12 (8), pp. 797–803, 2017, ISSN: 1748-3387, (WOS:000406868800019).

Abstract | Links | BibTeX

Talik, N A; Yap, B K; Tan, C Y; Whitcher, T J

In-situ analysis energy level alignment at solution processed HAT(CN)(6)/PVK (PVK:TAPC) interface via XPS and UPS Journal Article

Curr. Appl. Phys., 17 (8), pp. 1094–1099, 2017, ISSN: 1567-1739, (WOS:000403027500011).

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Yuanda ; Ang, Kah-Wee

Monolithically Integrated Flexible Black Phosphorus Complementary Inverter Circuits Journal Article

ACS Nano, 11 (7), pp. 7416–7423, 2017, ISSN: 1936-0851, (WOS:000406649700091).

Abstract | Links | BibTeX

Linghu, Jiajun ; Shen, Lei ; Yang, Ming ; Xu, Shuyan ; Feng, Yuan Ping

Si-24: An Efficient Solar Cell Material Journal Article

J. Phys. Chem. C, 121 (29), pp. 15574–15579, 2017, ISSN: 1932-7447, (WOS:000406726200010).

Abstract | Links | BibTeX

Peng, Chengxin ; Ning, Guo-Hong ; Su, Jie ; Zhong, Guiming ; Tang, Wei ; Tian, Bingbing ; Su, Chenliang ; Yu, Dingyi ; Zu, Lianhai ; Yang, Jinhu ; Ng, Man-Fai ; Hu, Yong-Sheng ; Yang, Yong ; Armand, Michel ; Loh, Kian Ping

Reversible multi-electron redox chemistry of pi-conjugated N-containing heteroaromatic molecule-based organic cathodes Journal Article

Nat. Energy, 2 (7), pp. 17074, 2017, ISSN: 2058-7546, (WOS:000406499200004).

Abstract | Links | BibTeX

Xie, Han ; Cao, Tong ; Javier Rodriguez-Lozano, Francisco ; Luong-Van, Emma Kim ; Rosa, Vinicius

Graphene for the development of the next-generation of biocomposites for dental and medical applications Journal Article

Dent. Mater., 33 (7), pp. 765–774, 2017, ISSN: 0109-5641, (WOS:000405348700004).

Abstract | Links | BibTeX

Han, Cheng ; Hu, Zehua ; Gomes, Lidia C; Bao, Yang ; Carvalho, Alexandra ; Tan, Sherman J R; Lei, Bo ; Xiang, Du ; Wu, Jing ; Qi, Dianyu ; Wang, Li ; Huo, Fengwei ; Huang, Wei ; Loh, Kian Ping ; Chen, Wei

Surface Functionalization of Black Phosphorus via Potassium toward High-Performance Complementary Devices Journal Article

Nano Lett., 17 (7), pp. 4122–4129, 2017, ISSN: 1530-6984, (WOS:000405643300018).

Abstract | Links | BibTeX

Fu, Deyi ; Zhao, Xiaoxu ; Zhang, Yu-Yang ; Li, Linjun ; Xu, Hai ; Jang, A.-Rang ; Yoon, Seong In ; Song, Peng ; Poh, Sock Mui ; Ren, Tianhua ; Ding, Zijing ; Fu, Wei ; Shin, Tae Joo ; Shin, Hyeon Suk ; Pantelides, Sokrates T; Zhou, Wu ; Loh, Kian Ping

Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride Journal Article

J. Am. Chem. Soc., 139 (27), pp. 9392–9400, 2017, ISSN: 0002-7863, (WOS:000405642400044).

Abstract | Links | BibTeX

Tian, Xuezeng ; Zheng, Haimei ; Mirsaidov, Utkur

Aggregation dynamics of nanoparticles at solid-liquid interfaces Journal Article

Nanoscale, 9 (28), pp. 10044–10050, 2017, ISSN: 2040-3364, (WOS:000405909000029).

Abstract | Links | BibTeX

Zhang, Jia Lin ; Zhao, Songtao ; Sun, Shuo ; Niu, Tianchao ; Zhou, Xiong ; Gu, Cheng Ding ; Han, Cheng ; Di Yuan, Kai ; Guo, Rui ; Wang, Li ; Li, Zhenyu ; Chen, Wei

Phosphorus Nanostripe Arrays on Cu(110): A Case Study to Understand the Substrate Effect on the Phosphorus thin Film Growth Journal Article

Adv. Mater. Interfaces, 4 (14), pp. 1601167, 2017, ISSN: 2196-7350, (WOS:000406068400001).

Abstract | Links | BibTeX

Sow, Belle Miaoer ; Lu, Junpeng ; Liu, Hongwei ; Goh, Kuan Eng Johnson ; Sow, Chorng Haur

Enriched Fluorescence Emission from WS2 Monoflake Empowered by Au Nanoexplorers Journal Article

Adv. Opt. Mater., 5 (14), pp. 1700156, 2017, ISSN: 2195-1071, (WOS:000406140200007).

Abstract | Links | BibTeX

Hu, Zehua ; Li, Qiang ; Lei, Bo ; Zhou, Qionghua ; Xiang, Du ; Lyu, Zhiyang ; Hu, Fang ; Wang, Junyong ; Ren, Yinjuan ; Guo, Rui ; Goki, Eda ; Wang, Li ; Han, Cheng ; Wang, Jinlan ; Chen, Wei

Water-Catalyzed Oxidation of Few-Layer Black Phosphorous in a Dark Environment Journal Article

Angew. Chem.-Int. Edit., 56 (31), pp. 9131–9135, 2017, ISSN: 1433-7851, (WOS:000405807900035).

Abstract | Links | BibTeX

Geldert, Alisha ; Kenry, ; Zhang, Xiao ; Zhang, Hua ; Lim, Chwee Teck

Enhancing the sensing specificity of a MoS2 nanosheet-based FRET aptasensor using a surface blocking strategy Journal Article

Analyst, 142 (14), pp. 2570–2577, 2017, ISSN: 0003-2654, (WOS:000405373600005).

Abstract | Links | BibTeX

Chang, Tay-Rong ; Xu, Su-Yang ; Sanchez, Daniel S; Tsai, Wei-Feng ; Huang, Shin-Ming ; Chang, Guoqing ; Hsu, Chuang-Han ; Bian, Guang ; Belopolski, Ilya ; Yu, Zhi-Ming ; Yang, Shengyuan A; Neupert, Titus ; Jeng, Horng-Tay ; Lin, Hsin ; Hasan, Zahid M

Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals Journal Article

Phys. Rev. Lett., 119 (2), pp. 026404, 2017, ISSN: 0031-9007, (WOS:000405514700011).

Abstract | Links | BibTeX

Rosa, Henrique G; Castaneda, Juan A; Brito Cruz, Carlos H; Padilha, Lazaro A; Gomes, Jose C V; Thoroh de Souza, Eunezio A; Fragnito, Hugo L

Controlled stacking of graphene monolayer saturable absorbers for ultrashort pulse generation in erbium-doped fiber lasers Journal Article

Opt. Mater. Express, 7 (7), pp. 2528–2537, 2017, ISSN: 2159-3930, (WOS:000404735600041).

Abstract | Links | BibTeX

Xiong, Ting ; Lee, Wee Siang Vincent ; Huang, Xiaolei ; Xue, Jun Min

Mn3O4/reduced graphene oxide based supercapacitor with ultra-long cycling performance Journal Article

J. Mater. Chem. A, 5 (25), pp. 12762–12768, 2017, ISSN: 2050-7488, (WOS:000404571500013).

Abstract | Links | BibTeX

Sharma, Anand ; Kotov, Valeri N; Neto, Antonio Castro H

Excitonic mass gap in uniaxially strained graphene Journal Article

Phys. Rev. B, 95 (23), pp. 235124, 2017, ISSN: 2469-9950, (WOS:000403226600001).

Abstract | Links | BibTeX

Dubey, Nileshkumar ; Rajan, Sneha Sundar ; Bello, Yuri Dal ; Min, Kyung-San ; Rosa, Vinicius

Graphene Nanosheets to Improve Physico-Mechanical Properties of Bioactive Calcium Silicate Cements Journal Article

Materials, 10 (6), pp. 606, 2017, ISSN: 1996-1944, (WOS:000404415000040).

Abstract | Links | BibTeX

Singh, Bahadur ; Hsu, Chuang-Han ; Tsai, Wei-Feng ; Pereira, Vitor M; Lin, Hsin

Stable charge density wave phase in a 1T-TiSe2 monolayer Journal Article

Phys. Rev. B, 95 (24), pp. 245136, 2017, ISSN: 2469-9950, (WOS:000404469700003).

Abstract | Links | BibTeX

Xu, Lei ; Yang, Ming ; Wang, Shi Jie ; Feng, Yuan Ping

Electronic and optical properties of the monolayer group-IV monochalcogenides MX (M = Ge, Sn; X = S, Se, Te) Journal Article

Phys. Rev. B, 95 (23), pp. 235434, 2017, ISSN: 2469-9950, (WOS:000404468000003).

Abstract | Links | BibTeX

Chen, Yifeng ; Tamblyn, Isaac ; Quek, Su Ying

Energy Level Alignment at Hybridized Organic-Metal Interfaces: The Role of Many-Electron Effects Journal Article

J. Phys. Chem. C, 121 (24), pp. 13125–13134, 2017, ISSN: 1932-7447, (WOS:000404201900019).

Abstract | Links | BibTeX

Tan, Shu Fen ; Chee, See Wee ; Lin, Guanhua ; Mirsaidov, Utkur

Direct Observation of Interactions between Nanoparticles and Nanoparticle Self-Assembly in Solution Journal Article

Accounts Chem. Res., 50 (6), pp. 1303–1312, 2017, ISSN: 0001-4842, (WOS:000404085900003).

Abstract | Links | BibTeX

Su, Lei ; Hsu, Chuang-Han ; Lin, Hsin ; Pereira, Vitor M

Charge Density Waves and the Hidden Nesting of Purple Bronze K0.9Mo6O17 Journal Article

Phys. Rev. Lett., 118 (25), 2017, ISSN: 0031-9007, (WOS:000403940500011).

Abstract | Links | BibTeX

Chen, Guorui ; Sui, Mengqiao ; Wang, Duoming ; Wang, Shuopei ; Jung, Jeil ; Moon, Pilkyung ; Adam, Shaffique ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Zhou, Shuyun ; Koshino, Mikito ; Zhang, Guangyu ; Zhane, Yuanbo

Emergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moire Superlattices Journal Article

Nano Lett., 17 (6), pp. 3576–3581, 2017, ISSN: 1530-6984, (WOS:000403631600038).

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Liangjun ; Lyu, Zhiyang ; Gong, Lili ; Zhang, Jian ; Wu, Qiang ; Wang, Xizhang ; Huo, Fengwei ; Huang, Wei ; Hu, Zheng ; Chen, Wei

Ruthenium-Functionalized Hierarchical Carbon Nanocages as Efficient Catalysts for Li-O-2 Batteries Journal Article

ChemNanoMat, 3 (6), pp. 415–419, 2017, ISSN: 2199-692X, (WOS:000403299800010).

Abstract | Links | BibTeX

Mouri, Shinichiro ; Zhang, Wenjin ; Kozawa, Daichi ; Miyauchi, Yuhei ; Eda, Goki ; Matsuda, Kazunari

Thermal dissociation of inter-layer excitons in MoS2/MoSe2 hetero-bilayers (vol 9, pg 6674, 2017) Journal Article

Nanoscale, 9 (22), pp. 7686–7686, 2017, ISSN: 2040-3364, (WOS:000402881600038).

Links | BibTeX

Enriquez, John Isaac G; Moreno, Joaquin Lorenzo V; David, Melanie Y; Arboleda, Nelson B; Lin, Ong Hui ; Villagracia, Al Rey C

DFT Investigation on the Electronic and Water Adsorption Properties of Pristine and N-Doped TiO2 Nanotubes for Photocatalytic Water Splitting Applications Journal Article

J. Electron. Mater., 46 (6), pp. 3592–3602, 2017, ISSN: 0361-5235, (WOS:000400560400045).

Abstract | Links | BibTeX

Hipolito, F; Pereira, Vitor M

Second harmonic spectroscopy to optically detect valley polarization in Journal Article

2D Mater., 4 (2), pp. 021027, 2017, ISSN: 2053-1583, (WOS:000400666300001).

Abstract | Links | BibTeX

699 entries « 1 of 14 »