PUBLICATIONS

Browse through over scientific publications by CA2DM staff, students, collaborators, and partners.

1217 entries « 25 of 25 »

2011

Santos, Jaime E; Peres, Nuno M R; dos Santos, Joao Lopes M B; Neto, Antonio Castro H

Electronic doping of graphene by deposited transition metal atoms Journal Article

PHYSICAL REVIEW B, 84 (8), 2011, ISSN: 2469-9950.

Abstract | Links | BibTeX

Neto, Castro A H; Novoselov, K

New directions in science and technology: two-dimensional crystals Journal Article

REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS, 74 (8), 2011, ISSN: 0034-4885.

Abstract | Links | BibTeX

de Gail, R; Goerbig, M O; Guinea, F; Montambaux, G; Neto, Castro A H

Topologically protected zero modes in twisted bilayer graphene Journal Article

PHYSICAL REVIEW B, 84 (4), 2011, ISSN: 1098-0121.

Abstract | Links | BibTeX

Peres, N M R; dos Santos, Lopes J M B; Neto, Castro A H

Coulomb drag and high-resistivity behavior in double-layer graphene Journal Article

EPL, 95 (1, SI), 2011, ISSN: 0295-5075.

Abstract | Links | BibTeX

Nayak, Tapas R; Andersen, Henrik; Makam, Venkata S; Khaw, Clement; Bae, Sukang; Xu, Xiangfan; Ee, Pui-Lai R; Ahn, Jong-Hyun; Hong, Byung Hee; Pastorin, Giorgia; Oezyilmaz, Barbaros

Graphene for Controlled and Accelerated Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells Journal Article

ACS NANO, 5 (6), pp. 4670-4678, 2011, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Avsar, Ahmet; Yang, Tsung-Yeh; Bae, Sukang; Balakrishnan, Jayakumar; Volmer, Frank; Jaiswal, Manu; Yi, Zheng; Ali, Syed Rizwan; Guentherodt, Gernot; Hong, Byung Hee; Beschoten, Bernd; Oezyilmaz, Barbaros

Toward Wafer Scale Fabrication of Graphene Based Spin Valve Devices Journal Article

NANO LETTERS, 11 (6), pp. 2363-2368, 2011, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Neto, Antonio Castro H

Another Spin on Graphene Journal Article

SCIENCE, 332 (6027), pp. 315-316, 2011, ISSN: 0036-8075.

Links | BibTeX

Neto, Castro A H; Novoselov, K

Two-Dimensional Crystals: Beyond Graphene Journal Article

MATERIALS EXPRESS, 1 (1), pp. 10-17, 2011, ISSN: 2158-5849.

Abstract | Links | BibTeX

2010

Pereira, Vitor M; Ribeiro, R M; Peres, N M R; Neto, Castro A H

Optical properties of strained graphene Journal Article

EPL, 92 (6), 2010, ISSN: 0295-5075.

Abstract | Links | BibTeX

0000

Wang, Lin; Wang, Xiaojie; Zhang, Yishu; Li, Runlai; Ma, Teng; Leng, Kai; Chen, Zhi; Abdelwahab, Ibrahim; Loh, Kian Ping

Exploring Ferroelectric Switching in alpha-In(2)Se(3)for Neuromorphic Computing Journal Article

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 0000, ISSN: 1616-301X.

Abstract | Links | BibTeX

Liang, Qijie; Gou, Jian; Arramel, ; Zhang, Qian; Zhang, Wenjing; Wee, Andrew Thye Shen

Oxygen-induced controllable p-type doping in 2D semiconductor transition metal dichalcogenides Journal Article

NANO RESEARCH, 0000, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Loh, Leyi; Zhang, Zhepeng; Bosman, Michel; Eda, Goki

Substitutional doping in 2D transition metal dichalcogenides Journal Article

NANO RESEARCH, 0000, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Lian, Xu; Ma, Zhirui; Zhang, Zhonghan; Yang, Jinlin; Sun, Shuo; Gu, Chengding; Liu, Yuan; Ding, Honghe; Hu, Jun; Cao, Xu; Zhu, Junfa; Li, Shuzhou; Chen, Wei

An in-situ spectroscopy investigation of alkali metal interaction mechanism with the imide functional group Journal Article

NANO RESEARCH, 0000, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Hu, Junxiong; Gou, Jian; Yang, Ming; Omar, Ganesh Ji; Tan, Junyou; Zeng, Shengwei; Liu, Yanpeng; Han, Kun; Lim, Zhishiuh; Huang, Zhen; Wee, Andrew Thye Shen; Ariando, Ariando

Room-Temperature Colossal Magnetoresistance in Terraced Single-Layer Graphene Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 0000, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Liang, Shiheng; Shi, Shuyuan; Hsu, Chuang-Han; Cai, Kaiming; Wang, Yi; He, Pan; Wu, Yang; Pereira, Vitor M; Yang, Hyunsoo

Spin-Orbit Torque Magnetization Switching in MoTe2/Permalloy Heterostructures Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 0000, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Xiong, Ting; Zhang, Yaoxin; Lee, Wee Siang Vincent; Xue, Junmin

Defect Engineering in Manganese-Based Oxides for Aqueous Rechargeable Zinc-Ion Batteries: A Review Journal Article

ADVANCED ENERGY MATERIALS, 0000, ISSN: 1614-6832.

Abstract | Links | BibTeX

Feng, Xuewei; Li, Yida; Wang, Lin; Chen, Shuai; Yu, Zhi Gen; Tan, Wee Chong; Macadam, Nasiruddin; Hu, Guohua; Huang, Li; Chen, Li; Gong, Xiao; Chi, Dongzhi; Hasan, Tawfique; Thean, Aaron Voon-Yew; Zhang, Yong-Wei; Ang, Koh-Wee

A Fully Printed Flexible MoS2 Memristive Artificial Synapse with Femtojoule Switching Energy Journal Article

ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS, 0000, ISSN: 2199-160X.

Abstract | Links | BibTeX

1217 entries « 25 of 25 »